Domnul este aproape!

9 APRILIE
“Ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.” Evrei 1:4

Care este minunăţia sau superioritatea Numelui acesta de „Fiu" care-I revine Domnului Isus? În gândul de creaţie al lui Dumnezeu şi îngerii au fost numiţi „fiii lui Dumnezeu" (Iov. 2:1). Puternici în întemeierea lor, ca şi în inteligenţa lor ei, sunt „duhuri slujitoare". În Ps. 103:20 sunt numiţi „tari în putere" Dar Domnul Isus este FIU şi aceasta înseamnă o înălţare pe care îngerii nu o au.
„Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: „Tu eşti FIUL Meu, astăzi te-am născut?" (Evr. 1:5). Rugăm cititorul să observe deosebirea dintre „Fiu" cum este numit Domnul Isus şi „fii" cum au fost numiţi îngerii în Iov 2:1: Iată o mărturie pe care este bine să o reţinem. Dumnezeu vorbeşte despre Fiul Său cu toată preţuirea pe care a avut-o din veşnicie. Niciodată nu a vorbit de o fiinţă creată, astfel de lucruri cum a vorbit de Fiul. Fiul nu se deosebeşte numai în rang de îngeri, aşa cum se deosebesc arhanghelii de mulţimea îngerilor; deosebirea nemărginită constă în faptul că El este Cel veşnic, Fiul necreat. Situaţia Sa veşnică rămâne neschimbată, chiar dacă pentru un timp foarte scurt a fost aşezat mai prejos decât îngerii din pricina morţii Lui.
De aceea merită să-I aducem toată adorarea, lauda şi mărirea acum şi în vecii vecilor. Formele pot să-şi facă loc şi în adunările creştinilor, în rugăciunile mereu aceleaşi, în legăturile cu fraţii pe care îi salutaţi prin luarea în deşert a Numelui cel scump, în obişnuinţa de a veni la o adunare, nu pentru ţinta arătată în Scriptură, ci pentru a se face mai răi, prin secte sau grupări care nu sunt altceva decât „taberi" în care s-au statornicit formele. Dacă vrem să mergem cu un Cristos lepădat, trebuie să fim lepădaţi de lume. Dacă Stăpânul nostru a „suferit dincolo de poartă" nu putem să ne aşteptăm să domnim dincoace de poartă. El este: „afară din tabără." Oh, să ieşim la El, iubiţi creştini.

sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)