Domnul este aproape!

29 APRILIE
“Este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.” Romani 13:11

Lipsa Soarelui neprihănirii înseamnă noapte pentru întreaga lume. Mai este încă noapte pentru lume câtă vreme nu luminează acest Soare. Omul fără Dumnezeu merge în drumul său propriu, în noaptea păcatului. Dar pentru cel ce crede se luminează de ziuă, a răsărit deja luceafărul dimineţii, pe când lumea zace mai departe în întuneric. Deşi noaptea este foarte înaintată, lumea zace într-un somn adânc. Sufletele veghetoare văd de pe acum Luceafărul dimineţii; în curând se îmbracă haine de sărbătoare anunţând venirea Domnului, adică răsăritul Soarelui dreptăţii. Inima vede în lumina zilei descoperirea slavei viitoare. În calitate de credincioşi noi am isprăvit cu lucrurile întunericului.
Fiindcă noi avem „nădejdea aceasta" că „vom fi ca El, pentru că îl vom vedea aşa cum este" ne curăţim după cum El este curat" de orice întinăciune a cărnii şi a duhului pentru a duce până la capăt sfinţenia în frica lui Dumnezeu.
Noaptea a înaintat mult de tot, dar şi ziua cea mare s-a apropiat mult de tot.
De-am lumina cu lumina ce ne-a fost dată în această lume întunecată şi cuprinsă de cel Rău. Să vestim cu toată seriozitatea Cuvântul Domnului, chiar dacă unii oameni nu vor să primească. Să nu ne facem vinovaţi că nu le-am împărtăşit din marea bucurie în Domnul şi Mântuitorul nostru. Cunoscând frica de Domnul să căutăm să încredinţăm pe oameni despre marele har a lui Dumnezeu (2 Cor. 5:11). Să nu obosim niciodată în această lucrare.
În vechime erau „cetăţi de scăpare." Acum singura SCĂPARE este NUMAI în Domnul Isus. Îndrepţi tu privirile celor pierduţi spre acest Mare Mântuitor?
Nu da înapoi de la această lucrare binecuvântată şi sfântă. Dacă ai pe inimă acest lucru El însuşi îţi va oferi ocazii minunate ca să poţi arăta semenilor tăi mântuirea cea sfântă.

sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)