Domnul este aproape!

21 IULIE

“Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani.” Geneza 5:5

Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în CRISTOS (1Cor. 15:22). Despre opt persoane citim în Geneza cap. 5 aceste cuvinte foarte grele: „apoi au murit." Nimeni nu cunoaşte până astăzi numărul celor care au avut aceeaşi soartă. Numai Dumnezeu ştie cu precizie acest număr.
Dumnezeu cunoaşte şi viaţa ta, iar dacă se va spune odată despre tine „a murit" atunci tu nu vei fi uitat de El, dar nici lucrările tale nu vor fi uitate.

Pentru fiecare om care se naşte în această lume nu este nimic mai sigur ca moartea. Nu este acest lucru cutremurător? În Romani 5:12 stă scris că moartea a pătruns asupra întregii omeniri din pricină că toţi au păcătuit. Dacă mori în păcatele tale, înseamnă că nu te-ai pocăit şi nu ai primit jertfa lui Isus făcută pentru tine. In această situaţie sfârşitul drumului tău este moartea a doua, adică pierzarea veşnică. În Ioan 5:28-29 Domnul Isus ne spune că toţi cei din morminte vor învia; cei care au făcut binele, adică cei care au crezut în El vor învia pentru viaţă, iar cei care au făcut răul vor învia pentru judecată. Ca urmaşi ai lui Adam, toţi oamenii trebuie să moară din pricină că toţi au păcătuit. Dar toţi care sunt „în Cristos" chiar dacă au murit vor învia prin Domnul Isus Cristos la venirea Lui, aşa cum stă scris în Biblie. Domnul Cristos nu a rămas în mormânt şi nu-i va lăsa în mormânt nici pe cei care au adormit ÎN El, ci îi va învia. Învierea acelora care au murit în păcatele lor ne este amintită în 1 Cor. 15:24 prin cuvintele, „va veni sfârşitul." Toţi aceştia se vor înfăţişa în faţa tronului de judecată. Ce trist e să fi şi tu prezent acolo!

Astăzi mai este încă har şi pentru tine ca să scapi de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să primeşti prin credinţă ceea ce a făcut Domnul Isus pentru tine. Nu amâna această lucrare a credinţei pentru ziua de mâine. S-ar putea să fie prea târziu.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)