Domnul este aproape!

2 SEPTEMBRIE

“Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul o dată făptuit, aduce moartea.”
Iacov 1:14-15

Păcatul este ca o boală contagioasă. Dumnezeu în dragostea Lui ne dă indicaţii clare cum se naşte păcatul. Lucrul acesta ni-l arată în Cuvântul lui cel sfânt. Pofta ne trage de la Domnul Cristos căci în prezenţa Sa am fi fost ocrotiţi. Când pofta ne-a scos din învelişul protector al Domnului, răul poate să-şi găsească calea în noi. Cum se întâmplă aceasta? În Ioan 13:2 citim: „După ce diavolul pusese în inima lui Iuda ... gândul să-L vândă." Aşa este infiltrat răul care repede devine păcat. Păcatul ne desparte pentru perioada cât am păcătuit dacă nu şi mai mult de Dumnezeu. Despărţiţi de El, în afara părtăşiei cu El, înseamnă întuneric şi moarte.

De aceea nici un copil al lui Dumnezeu să nu cedeze chemării şi nici măcar la „studiul comparativ" al acestor locuri unde sunt ispitiţi spre rău şi unde se nasc gânduri pofticioase care întristează Duhul Sfânt. Ce multe elemente tactice şi practice foloseşte Satana chiar în zilele noastre pentru a-i abate pe copiii lui Dumnezeu de la Calea vieţii. Literatura rea, transmisiile televiziunii şi atâtea altele, distrug moralul şi buna creştere în credinţă, încarcă cugetul şi îmbâcseşte inima. Dacă ai prins plăcere de aceste lucruri, s-a născut pofta rea şi păcatul este prezent. Intervalul de timp de la naşterea răului până la păcat poate fi atât de scurt încât nu se mai poate auzi glasul protector al lui Isus şi nici nu mai ai puterea de a stăvili răul.

 De aceea orice copil sincer al lui Dumnezeu să se ţină deoparte de orice medii infectate de Satan, chiar dacă în aparenţă pare să nu fie nimic rău. Să nu uităm că Satan e gata să se prefacă într-un înger de lumină tocmai cu scopul de a ne atrage spre aceste lucruri a căror intrare în inima noastră nu ar produce decât întristarea Domnului. De aceea să ne ţinem strâns de Domnul ca să ne poată ocroti.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)