Domnul este aproape!

20 SEPTEMBRIE

“Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” Iosua 1:8

Ceea ce a fost dat în vremurile din trecut mai are valabilitate şi azi deoarece Tatăl ne-a descoperit gândurile ascunse din adevărul Său. Să nu uităm că nouă ne este dată o mărturie în aceste timpuri ale decăderii creştinismului, şi trebuie să umblăm în lumină despărţiţi de lume şi de religia ei. Domnul să ne ajute ca lumina noastră să nu o punem sub baniţă care reprezintă activitatea pământească sau sub pat care reprezintă extinderea firii noastre, ci s-o lăsăm să se vadă de departe. Domnul ne-a făcut înţelepţi ca să nu fie nevoit să îndepărteze sfeşnicul din locul lui.

Noi creştinii, „care am fost botezaţi pentru moartea lui Cristos, înmormântaţi cu El în botez şi înviaţi împreună prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu" (Rom. 6:3; Col. 2:12) avem fericita chemare să ne hrănim cu Cristos ca „Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer” (Ioan 6:51). Hrana noastră din pustie este Cristos, aşa cum ne este înfăţişat de Duhul Sfânt prin Cuvântul scris. Aceasta este partea noastră în pustia lumii acesteia. Ca să ne bucurăm de această parte, trebuie să ne fie dezlipită inima de tot ce ţine de acest veac rău, de orice ni s-ar putea înfăţişa ca venind de la oamenii fireşti care „trăiesc după îndemnurile firii pământeşti."
O inimă lumească, pământească nici nu L-ar putea găsi pe Cristos în Scriptură şi nici nu s-ar putea bucura de El dacă L-ar găsi.
Cei credincioşi care îi dau lui Cristos un loc de mâna a doua vor constata cu amar că sunt slabi şi sterpi în faţa duşmanului. Viaţa nouă din credincios nu poate fi hrănită şi ţinută tare decât cu Cristos. Să ne dăm seama tot mai mult că suntem în pustia acestei lumi şi că avem nevoie continuă de Cuvântul Său.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)