Domnul este aproape!

9 OCTOMBRIE

“Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?”
Evrei 2:3

Această întrebare e pusă de scriitorul acestei epistole după ce în capitolul întâi ne-a prezentat măreaţa Persoană a Domnului Isus; „Dumnezeul şi Mântuitorul Isus Cristos" (Tit 2:13). El este Acela care „a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta măriri în locurile prea înalte" (Evr. 1:3).
Pe bună dreptate putem întreba: „Cine va scăpa dacă stă nepăsător sau chiar se împotriveşte dragostei Lui?"
Dumnezeu a făcut prin dăruirea Fiului Său o lucrare atât de mare care poate să ne mântuiască, deoarece noi toţi am fost mari păcătoşi faţă de Dumnezeu.
„Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău" (Gen. 6:5). Noi nu eram numai nişte păcătoşi ci şi duşmanii lui Dumnezeu, copiii mâniei şi ai neascultării. Datoria oamenilor era de neplătit şi starea lor dezastruoasă. Dar, „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult" (Rom. 5:20). Oricine primeşte Vestea Bună de la dragostea lui Dumnezeu care s-a făcut cunoscut prin Domnul Isus, capătă prin credinţă iertarea păcatelor şi Duhul Sfânt va efectua în inimă marea lucrare de transformare şi de bucurie deplină (Fapt. 8:8).
Tot ce face Dumnezeu este dumnezeiesc, mare şi desăvârşit: Dumnezeul şi Mântuitorul nostru a săvârşit o mare mântuire şi sădeşte în fiecare om, care primeşte această mântuire, o mare bucurie.

Să nu fie printre cititorii mei nici unul care să neglijeze această mare mântuire. Ce rămâne pentru cei care neglijează această mântuire? Nimic altceva decât o aspră judecată a lui Dumnezeu cum o găsim scrisă în Apoc. 6:17: „Cine poate sta în picioare în ziua cea mare a mâniei Lui?" Această zi o poţi ocoli dacă primeşti pe Domnul Isus prin credinţă şi pocăinţă adevărată.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)