Domnul este aproape!

8 SEPTEMBRIE

“Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe ISUS dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe CRISTOS ISUS din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” Romani 8:11

În trupurile noastre trăieşte şi acţionează moartea, dar Dumnezeu care L-a înviat pe Isus din morţi, va învia trupurile noastre din pricina Duhului Său care locuieşte în noi. Ce nădejde neclintită şi ce parte măreaţă are credinciosul! Nu numai că sufletul său este mântuit, eliberat de Domnul, ci el însuşi dacă va muri înaintea venirii Domnului, va fi înviat. Chiar trupul său muritor va deveni nemuritor. Nu va fi creat un trup nou şi dat lui, ci trupul care l-a purtat aici pe pământ va fi înviat nemuritor. Ce mărturie măreaţă a puterii lui Dumnezeu pe o parte şi a harului şi dragostei lui Dumnezeu de cealaltă parte! Duhul Sfânt nu va renunţa la pretenţiile lui legate de trupul nostru pe care şi l-a ales ca locuinţă şi a făcut din el un templu. El locuieşte în noi din cauza vieţii noi a lui Cristos pe care o posedăm. Dacă lucrarea de ispăşire nu ar fi fost îndeplinită şi viaţa lui Cristos nu ne-ar fi fost dăruită Duhul Sfânt nu ar fi putut locui în noi. Ce preţios este acest adevăr!
Acela care a înviat pe Omul Isus Cristos din morţi şi L-a făcut Domn va învia şi trupurile noastre muritoare spre lauda şi slava Numelui Său. De aceea, stimate călător, fi neclintit, în curând va veni ziua cea veşnică!

Atunci nu vom mai purta trupurile acestea muritoare, atunci vom fi ca El şi vom fi nespus de fericiţi.
Duhul Sfânt niciodată nu se poate uni cu omul firesc, căci Duhul Sfânt nu poate recunoaşte firea stricată. Nici una din roadele Duhului Sfânt nu a crescut vreodată pe pământul sterp al acestei firi. Este zadarnică orice încercare de a imita aceste roade. Cele mai frumoase roade pe care firea veche le-a adus vreodată nu sunt de nici un folos în faţa lui Dumnezeu.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)