Domnul este aproape!

7 SEPTEMBRIE

“Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui DUMNEZEU în Sion.”
Psalmul 84:7

Ce binecuvântată este calea pentru cei care se îndreaptă spre această ţintă.
Călătorul merge prin această lume săracă, printr-o vale a plângerii şi de aceea are nevoie de putere de sus. O călătorie prin valea plângerii unde există întristare slăbiciuni, necazuri, lepădare, are nevoie de putere pentru biruinţă.
Izvorul tuturor puterilor este recunoaşterea slăbiciunilor proprii. Apostolul Pavel spune: „Când sunt slab atunci sunt tare." Noi primim putere prin credinţa în Cristos cel înviat, prin moartea Lui ţinem răstignită natura noastră veche. Atunci avem puterea lui Dumnezeu în noi când suntem scufundaţi în adevărurile mari ale jertfei şi învierii Iui Cristos. Această necesitate este absolută chiar dacă personalitatea noastră va fi distrusă complet. Noi mergem din slăbiciune în slăbiciune şi totuşi din putere în putere. Chiar în slăbiciunea care o simţim şi o ştim stă ascunsă puterea. Eu cred că nu există un adevăr de o importanţă mai mare ca acesta în viaţa unui creştin şi, totuşi, se pare că este aşa de puţin înţeles!
Noi trebuie să fim convinşi de slăbiciunea noastră înainte de a putea pricepe ce este puterea. Dar vai, cât timp ne trebuie ca să pricepem un adevăr ca acesta!

Pentru ca să trăim într-o stare fericită, trebuie ca peste EU să pronunţăm judecata morţii şi tot timpul să-l ţinem în ea. Această lucrare începe cu pocăinţa şi nu se sfârşeşte cât timp vom fi pe pământ.
Cititor creştin, nu te bucuri tu că mântuirea ta nu se întemeiază pe nenorocitele tale făgăduieli şi hotărâri închipuite, ci pe „jertfirea Trupului lui Isus Cristos, o dată pentru totdeauna" (Evr. 10:10)? Da, aceasta este bucuria noastră veşnică. Cristos a luat asupra Lui toate făgăduinţele noastre şi le-a împlinit pentru veşnicie. Viaţa învierii curge în mădularele Trupului Său şi dă naştere la fapte pe care cerinţele Legii nu le-ar fi putut face niciodată.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)