Domnul este aproape!24 OCTOMBRIE

“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!” 1 Corinteni 9:24

Se spune că contele Peter von Burgos a fost odată aşa de obosit ca a dat ordin să nu fie sculat orice s-ar întâmpla. Chiar în timpul când dormea a murit regele Alfons von Aragonien. Oştirile au trimis soli la conte ca să-i ofere coroana. Slujitorii lui ascultători ordinului primit s-au opus să-l scoale şi astfel au plecat solii mai departe ca să ofere coroana altuia. Din cauza somnului contele Peter nu a putut deveni rege al Aragoniei.
Pe noi ne aşteaptă o cunună care nu se veştejeşte. Apostolul Pavel s-a purtat aspru cu trupul său şi-l ţinea în stăpânire. El ţinea firea şi cerinţele ei în moarte şi avea numai un ţel: de a ajunge la Cristos în slava Sa şi aici de a-i sluji. De aceea a căutat cu orice preţ sa ţină în frâu firea pământească şi orice înălţare omenească ca o frânare a lui pe calea lui Cristos faţă de slava cerească care îl aştepta.

Mulţi copii ai părinţilor credincioşi sau neamuri ale credincioşilor seamănă cu acest conte de Burgos. Ei cunosc bine calea mântuirii. Ştiu şi faptul că sunt păcătoşi îndatoraţi faţă de Dumnezeu. Dar până acum nu au luat-o în serios de a întoarce spatele poftei firii pământeşti şi a lumii. Ei se găsesc în somnul adânc al păcatului, ei sunt încurcaţi prin viclenia Satanei în ce priveşte venirea Domnului Isus care înseamnă sfârşitul timpului de har. Dumnezeu îi avertizează pe toţi: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi şi Cristos te va lumina” (Efes. 5:14).
Satana nu va lăsa să-i scape nici o ocazie pentru a arunca cu noroi în ochii noştri ca să nu vedem voia lui Dumnezeu pentru noi. Să nu ne lăsăm amăgiţi de acest vrăjmaş!

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)