Domnul este aproape!

7 OCTOMBRIE

“Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson şi de Ieftaie.” Evrei 11:32

Înaintea morţii lui, Iosua a chemat poporul şi i-a spus să se decidă cui vrea săi slujească: lui Dumnezeu sau idolilor. Poporul a răspuns: „Şi noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru" (Ios. 24:18). Dar după moartea lui Iosua şi a celor care au văzut lucrurile lui Dumnezeu s-a născut altă generaţie, „care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel" (Jud. 2:10).
Unde au rămas însă învăţăturile părinţilor? Întotdeauna copiii lui Israel au făcut ce e rău în ochii lui Dumnezeu în aşa fel încât El a trebuit să se folosească de duşmanii lor ca sistem de îndreptare. Sub jugul asupritorilor strigau către Dumnezeu şi El îi salva. Patru asemenea situaţii sunt amintite în Evrei 11 dar nu după cronologia lor care ar fi fost astfel: Barac, Ghedeon, Iefta şi Samson. Prin aceasta vedem că Dumnezeu ia seama la lucrările şi umblarea fiecărui credincios.
De aceea Ghedeon stă pe locul întâi. Deşi credinţa acestui om nu ajunge la înălţimea celor amintiţi mai înainte în Evrei 11, harul lui Dumnezeu nu uită nici pe cel mai slab credincios ci îl pune la un loc de neuitat în Cuvântul Său.

Barac, cel de-al doilea este dependent de Debora în ascultarea soliei lui Dumnezeu. Samson care a fost un om de credinţă, arăta o puternică pornire firească; pe când Iefta era un om cu o lucrare superficială ce l-a costat o jertfă mare.
Noi nu suntem judecători în Israel, ci credincioşi şi dacă Dumnezeul nostru a scos la iveală viaţa acestor patru oameni, atunci El este Acela care va trimite la judecată toate neajunsurile noastre cu mult har. Ce mângâiere pentru noi!
Dacă oamenii sunt gata să-şi dea viaţa pentru patria lor, cu atât mai mult ar trebui să fie gata creştinii să-şi piardă viaţa pentru Cristos şi pentru Evanghelie.

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)