Domnul este aproape!

 2 NOIEMBRIE

“Scaldă-te de şapte ori în Iordan;... şi vei fi curat.” 2 Împăraţi 5:10

Naaman - căpetenia oştirii Siriei - avea tot ce îi cerea inima, dar era lepros.
Acest „dar" schimbă toată situaţia: acest om nu mai este acum de invidiat ci de compătimit. Lepra în Scriptură este o imagine a păcatului. Situaţia oamenilor este total schimbată prin păcat. Ca şi Naaman, omul este un fiu al morţii, iar iniţiativele lui nu-i schimbă cu nimic situaţia. Ce stare dezastruoasă şi de compătimit! Nu există oare nici un mod de scăpare? Slavă lui Dumnezeu că există! Proorocul din Israel ştie cum îl poate ajuta pe Naaman: „Scaldă-te de şapte ori în Iordan" îi spune proorocul printr-un sol.
Iordanul este o pildă a morţii Domnului Cristos. Păcătosul trebuie sa se scufunde în moartea lui Cristos. Trebuie să recunoască faptul că moartea de care a suferit Domnul pe cruce o merita el, că Isus a fost judecat pentru el. În faţa acestor lucruri omul ar trebui să se închine şi să mulţumească pentru că Altul a murit în locul lui. Dar mândria inimii nu vrea acest lucru. Nici Naaman nu a vrut la început aşa cum mulţi oameni nu vor nici astăzi.

Nu este şi starea ta la fel? Nu vei afla adevărata fericire până când nu vei recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că Isus Cristos a fost judecat din pricina păcatelor tale ca să nu te lovească judecata lui Dumnezeu. Căpetenia oştirii Siriei la insistenţele ostaşilor a făcut totuşi ceea ce a spus proorocul şi nu i-a părut rău, căci a fost vindecat. La fel se întâmplă cu cei care primesc pe Domnul Isus ca Mijlocitorul lor care a mers la judecată pentru păcatele noastre ale fiecăruia în parte. Cu inima plină de fericire vor putea merge pe calea Lui, spre slava Tatălui şi a Fiului aici pe pământ.
Apa, venind peste cel care se botează, arată că firea lui pământească (omul său cel vechi) este înmormântată, arată că locul lui în fire nu mai este luat în seamă, arată că firea Iui cea veche este cu TOTUL înlăturată - în scurt arată că el este un om mort (C. H. Mackintosch).

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)