Domnul este aproape!

23 NOIEMBRIE

“Iată însă scrierea care a fost scrisă: Mene - DUMNEZEU ţi-a numărat zilele domniei, şi i-a pus capăt. Techel - înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor. Peres - înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită, şi dată Mezilor şi Perşilor.” Daniel 5:26-28

Aceasta a fost inscripţia de la palatul regal din Babilon pe care Belşaţar a primit-o când s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu şi nu s-a smerit. Scrierea era de la Dumnezeu şi semnificaţia celor scrise pentru împotrivitorul lui Dumnezeu este judecată şi decădere. Belşaţar a primit multă lumină de la Dumnezeu şi de aceea era mai răspunzător şi mai vinovat - Măreţele relevaţii ale lui Dumnezeu în timpul domniei lui Nebucadneţar nu-i erau ascunse; să ne amintim de acel vis al împăratului, de păzirea celor trei tovarăşi a lui Daniel, smerenia împăratului şi reînălţarea lui Nebucadneţar. Atunci a mărturisit împăratul: „Acum eu, Nebucadneţar, laud şi slăvesc pe împăratul cerurilor căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte şi El poate să smerească."
Cu toate acestea duhul lui Belşaţar s-a înălţat, Domnul împietrindu-i inima.
Dacă tu nu eşti mântuit şi azi Dumnezeu cumpăneşte viaţa ta, ce ar putea să-ţi recunoască din lucrările tale? Tu nu poţi să-i dai nimic, decât o inimă răutăcioasă şi multe, multe păcate. Dar harul lui Dumnezeu nu a lipsit niciodată. Tu trebuia să te pocăieşti, să-ţi recunoşti păcatele, dar ţi-ai împietrit inima şi nu te-ai abătut de la rău. Dacă mai persişti în această situaţie, atunci te va judeca versetul de astăzi. Această întâmplare să-ţi fie o avertizare.
POCĂIEŞTE-TE! ca nu cumva să auzi din partea judecătorului cuvintele:„Mene techel."
„Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele..." (Fapt. 3:19).

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)