Domnul este aproape!

24 NOIEMBRIE

“Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian! oare nu te trimit Eu? Eu voi fi cu tine. Judecători 6:14-16

Vârstnicii pot adesea să înveţe chiar de la copii. Un tată a observat cum un copil se chinuia să îndepărteze o piatră mare. Tatăl a văzut că piatra este prea grea pentru copil şi l-a întrebat: „Vrei cu orice preţ să-ţi iroseşti puterea ta?"
„Asta vreau să fac" a răspuns ostenit copilul. „Nu, nu vei face asta" a răspuns tatăl, „tu nu mi-ai cerut încă niciodată ajutorul!"
Este minunat, că Dumnezeu în multe locuri ale Cuvântului Său promite puteri celor care în dragoste şi în ascultarea credinţei doresc să-I slujească. Să avem deplină ÎNCREDERE că vom fi ascultaţi când venim înaintea tronului de har pentru a primi milostenie în orice timp.
Versetul de azi tratează despre Ghedeon. Dumnezeu s-a arătat şi i-a dat o solie mare şi grea, dar tânărul bărbat se simţea foarte „sărac" şi prea „tânăr" pentru a traduce în viaţă ceea ce i s-a impus. El simţea ce slab e pentru a duce această solie prin puterea proprie. Dar cât de bine l-a îmbărbătat Dumnezeu pe Ghedeon. El trebuia să se convingă că Dumnezeul Atotputernic e de partea lui. Numai în deplină dependenţă de Dumnezeu putea să ducă solia în ascultare.
Cine Îl primeşte pe Domnul Isus Cristos în credinţă curată, ca Mântuitor şi Salvator, acela are o putere care izvorăşte direct din Dumnezeu, - Izvor de putere care biruie orice din această lume. Însuşi Cristos vrea să ne călăuzească cu puterea Sa, şi să ne ajute în feluritele încercări şi primejdii care persistă pe drumul nostru prin această lume. Aceste puteri le primesc numai aceia care-I slujesc. Nu vrei să-I slujeşti şi tu?
Ne întrebuinţăm noi toată dibăcia şi iscusinţa pe care o avem pentru interesele adevăratei Adunări a lui Dumnezeu sau le folosim pentru a împodobi o lume nelegiuită?

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)