Domnul este aproape!

6 NOIEMBRIE

“Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui CRISTOS ca pe o fecioară curată.” 2 Corinteni 11:2

Apostolul Pavel avea ca ţintă în toată lucrarea lui ca Domnul Isus Cristos să fie proslăvit în toate şi în toţi; Slujba lui era pentru acei oameni care odinioară stăteau sub puterea Satanei, în întuneric, dar acum sunt „sfinţi ÎN Cristos", „chemaţi să fie sfinţi" (1 Cor. 1:2). Ei au devenit acum „lumină în Domnul" şi au fost îmbărbătaţi să umble ca „copii ai luminii" (Efes. 5:8).
Prin jertfa pe cruce, Domnul Isus a biruit pe Satana „şi i-a izbăvit pe toţi aceia care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor." Domnul le-a iertat păcatele şi prin pocăinţă şi credinţă ei au primit certitudinea (siguranţa) iertării păcatelor. Partea credinciosului este ispăşirea veşnică. NIMENI nu poate să-I smulgă din mâna Tatălui şi din mâna Domnului.
Aşa cum Satana a ispitit-o pe Eva prin viclenie, corintenii erau în pericol de a fi abătuţi de la SIMPLITATEA şi ADEVĂRUL lui Cristos. ACEASTA E PRIMEJDIA ÎN CARE NE GĂSIM ÎN ZILELE DIN URMĂ, dinaintea venirii Domnului Isus.
Tot ce este necesar să ştim despre Persoana Domnului ne este redat în Cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum existau pe timpul acela apostoli falşi, lucrători nevrednici, la fel există şi în zilele noastre oameni care neagă adevărul, Lucrarea acestor oameni este cu atât mai periculoasă cu cât se amestecă adevărul cu învăţături false. Satana însuşi se preface în înger de lumină şi la fel fac slujitorii lui.
De aceea să ne ferim cu toată puterea dumnezeiască de influenţele lor!
Trebuie evitată orice literatură, orice prietenie care ne-ar depărta privirea de la unica ţintă a creştinismului: ISUS CRISTOS.
În sistemele oamenilor Domnul Cristos nu e lăsat să CONDUCĂ deoarece în acestea totul e autoritatea omului. Iată de ce ne-am despărţit de ele. Tu ce poziţie ai?

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)