Domnul este aproape!

30 OCTOMBRIE

“Aceasta este pâinea, pe care v-o dă DOMNUL ca hrană.” Exodul 16:15

Cuvântul mană înseamnă; „Ce este aceasta? (Man hu?). Nu ne aminteşte această întrebare de Domnul Cristos care fiind „cuvântul veşnic", S-a făcut trup, o enigmă în care omul nu poate intra pentru a o cerceta (Toate încercările de acest gen au dus la mari rătăciri şi la pierderea adevăratei ţinte pe care trebuie să o aibă creştinul. Domnul Isus însuşi spune despre Persoana Sa: „NIMENI NU-L cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl." DA, „mare este taina evlaviei” (1 Tim. 3:16). Acest Cristos -„Pâinea din cer" ne este dăruit de Dumnezeu ca mâncare şi bucurie a inimilor noastre.
Nu este nimic mai de preţ decât a-L privi prin credinţă, a-i cerceta Persoana, dragostea şi harul Său nemărginit.

Prin aceasta va fi întărit sufletul nostru şi prin aceasta avem comuniune cu Tatăl a cărei desfătare din veşnicii era Fiul Său. „Căci Pâinea lui Dumnezeu este Aceea care se coboară din cer şi da lumii viaţa” (Ioan 6:33).
Aşa cum Cristos şi Cuvântul Său în multe lucruri sunt una, aşa şi mana nu este numai o pildă despre Cristos ci şi despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a dat acesta ca mâncare pentru sufletul nostru, dar ce folos dacă avem Cuvântul lui Dumnezeu în casă şi nu ne folosim de El? Mana înainte de a putea fi mâncată trebuia culeasă (adunată).
Câte un credincios se miră şi oftează că sufletul său este atât de uscat şi gol, credinţa sa atât de slabă, nu face progrese în viaţa duhovnicească. Se mai poate mira oare de postura aceasta dacă citeşte Cuvântul lui Dumnezeu numai în grabă şi nici atunci zilnic? Cât de diferenţiată este poziţia proorocului Ieremia care spune în cap. 15 vers. 16: „Cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele." Oare nu sunt mulţi între noi care dacă sunt sinceri trebuie să recunoască că sunt delăsători în citirea Cuvântului lui Dumnezeu?

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)