Domnul este aproape!

4 NOIEMBRIE

“Ascultă, fiule învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!”
Proverbele lui Solomon 1:8

În toate textele Sfintei Scripturi ascultarea de părinţi este pusă în relaţie directă cu supunerea faţă de Dumnezeu. Dacă există o neascultare faţă de părinţi, atunci această fiinţă nu se supune nici lui Dumnezeu, căci părinţii au primit autoritatea din partea lui Dumnezeu. Aceasta nu a fost valabil numai în timpul legii ci şi astăzi este la fel. De aceea apostolul Pavel spune: „Copii ascultaţi ÎN Domnul de părinţii voştri, căci este drept" şi mai adaugă, căci aceasta „este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă" (Efes. 6:1-3). Copiii care sunt mădulare ale Trupului Domnului Isus ar trebui să fie un exemplu în ascultare, ca în acest mod să arate frumuseţea învăţăturii lui Cristos.
Împotrivirea şi neascultarea copiilor de părinţi sau de superiorii lor este unul din primele şi cele mai serioase semne ale ultimilor zile în care trăim, în care decăderea faţă de Dumnezeu se înmulţeşte şi orice ordine dumnezeiască va fi răsturnată 
(2 Tim. 3:1-5). Timpul fărădelegii va avea culmea maximă atunci când va veni „cel fără de lege" sau anticristul „care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare" (2 Tes. 2:4).
Lumea aceasta este o „vale a morţi şi a plângerii" dar mult mai rău este când va deveni arena activităţii Satanei care prin „pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii" leagă oamenii şi îi aruncă în necaz, în vechea pierzare, în moartea a doua. Îndeosebi tineretului îi pune destule piedici şi capcane. „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune." Ce cuvânt serios găsim în Iacov 4:4: „Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine se face prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu."
Vrei să faci una ca aceasta? „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera”(Gal. 6:7).

Sursa AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

"Printre lucrurile mele cele mai de preţ pe care le posed sunt şi câteva cuvinte pe care nu le-am spus niciodată." (Card Orson Rega)